FORGOT YOUR DETAILS?

vilkår for bruk

MERKNAD TIL ALLE BRUKERE: LES NØYAKTIG FØLGENDE JURIDISK AVTALE FØR DU BRUKER DENNE NETTSIDEN. Ved å bruke denne nettsiden, erklærer du din samtykke til disse vilkårene og betingelsene for bruk (“WEBBPLATSVILKÅR”) og din samtykke til informasjonshåndteringsprinsippene som er beskrevet i Sengevæting Butikk PRIVACY POLICY. HVIS DU IKKE ER ENIGE OM DE VILKÅENDE WEBSITE BRUKERVILKÅR OG / ELLER PRIVATSPOLITIKEN, VENNLIGST NAVIGASJON FRA OG IKKE BRUK DENNE NETTSIDEN.

 

1. Eierrettigheter

Denne “Sengevæting Butikk Website”, plassert på sengevætingbutikk.com (og eventuelle underdomener derav) og informasjon fra Sengevæting Butikk. (Sengevæting Butikk) på denne nettsiden eies og drives av Sengevæting Butikk. Sengevæting Butikk Nettstedet er beskyttet av USAs lov om opphavsrett og internasjonale bestemmelser om traktater. Du erkjenner at det ikke overføres noen tittel på den immaterielle eiendommen på Sengevæting Butikk. Ingen materiale fra Sengevæting Butikk nettside kan kopieres, reproduseres, publiseres, lastes opp, publiseres, overføres eller distribueres på noen måte av deg, bortsett fra at du kan laste ned en kopi av materialene på en hvilken som helst datamaskin for din personlige, ikke- Kun kommersiell bruk, forutsatt at du holder intakt all copyright og andre merknader som er publisert på slike materialer. Du må ikke endre eller opprette avledede verk basert på Sengevæting Butikk-websiden eller materiale som er inkludert her, helt eller delvis. rettigheter som ikke er eksplisitt lisensiert, er forbeholdt Sengevæting Butikk.

 

2. Varemerker

Du godtar at Sengevæting Butikk, Transforming Lives, sengevætingbutikk.com, Sengevæting Butikk-designmerket, og Sengevæting Butikk-logoen (er) er varemerker, servicemerker eller registrerte varemerker eller registrerte servicemerker av Sengevæting Butikk og er beskyttet av amerikansk og internasjonalt varemerke lov. Du samtykker i ikke å vise eller bruke på noen måte Sengevæting Butikk noen merker eller noe forvirrende lignende merke uten forhånds skriftlig tillatelse fra Sengevæting Butikk. Navnene og logoer fra andre selskaper og ikke Sengevæting Butikk-produkter som er nevnt i materialene som vises på Sengevæting Butikk-nettstedet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.

3. Garantibeskrivelse

Sengevæting Butikk Nettsted og alle elementene av denne er gitt på grunnlag av “AS IS” uten noen form for garanti, uttrykkelig eller underforstått. Sengevæting Butikk UTKLARER UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV NOEN SÅDAN, UANSETT ELLER UNDERFORSTÅET, ELLER FREMGANG AV TJENESTE ELLER HANDEL, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-OVERTRYKKELSE. Sengevæting Butikk GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE INNEHOLDET PÅ Sengevæting Butikk WEBBPLATSEN SKAL UTSLIPPES ELLER ERRORFRITT, AT DEFEKTER SKAL RETTES, ELLER at Sengevæting Butikk WEBBPLATS ELLER DE TJENESTER SOM GJØR DEN TILGJENGELIG, ER FRI AV VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. Sengevæting Butikk GARANTERER IKKE ELLER GJØR ANSVAR VEDRØRENDE KORREKTIGHET, NØYAKTIGHET ELLER BETYDELIGHET AV Sengevæting Butikk WEBSITE ELLER ANNET INFORMASJON ELLER MATERIALER INNEHOLDT DERIN. Enkelte stater og rettslige forhold tillater ikke utelukkelse eller begrensning av pålagte garantier, slik at ovennevnte eksklusjon og begrensning ikke kan gjelde for deg, i henhold til hvilket tilfelle, skal det foregå i det omfang det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

 

4. Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter og under ingen juridisk teori VÆRE ANSVARLIG FOR DIG ELLER ANDRE PERSONER FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFELDIGE, FØLGENDE, PUNITIVE ELLER EVENTUELLE SKADER AV NOEN KARAKTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAPTE VINST, LØST DATA, DATAMASKINER ELLER MALFUNKSJON ELLER ALLE ANDRE UTSLIPP SKADER ELLER TAP, SELV OM Sengevæting Butikk har blitt informert om muligheten for slike skader. HVIS DU ER EN KALIFORNIA RESIDENT, DØRE DU KALIFORNISK CIVIL KODE §1542, SOM SEGER: En generell utgivelse utvider ikke til krav som kreditoren ikke vet eller har til hensikt å eksistere i sin favør på tidspunktet for utførelsen av utgivelsen, som ved kjente AV HIM SKAL MÅRES MATERIALET SIKKERHET MED SKULDEREN. Sengevæting Butikk SAMLEDE ANSVAR SOM FØLGE AV VILKÅR ELLER DIN BRUK AV Sengevæting Butikk NETTSTEDET skal ikke overskride ett hundre dollar ($ 100). Enkelte stater og juridiske forhold tillater ikke eksklusjon eller begrensning av tilfeldige eller følgeskader, så denne begrensningen og eksklusjonen kan ikke gjelde for deg, i hvilken tilfelle den foregående skal være i samsvar med den maksimale omfang som er tillatt i henhold til gjeldende lov.

 

5. Oppsigelse

Alle rettigheter til bruk av Sengevæting Butikk nettside avsluttes automatisk hvis du ikke overholder noen av de begrensninger eller andre krav som er beskrevet i disse bruksvilkårene for nettstedet. Ved oppsigelse må du ødelegge alle kopier av materiale som er hentet fra Sengevæting Butikk Nettsted.

 

6. Jurisdiksjon

Med mindre annet er spesifisert, presenteres materialene på Sengevæting Butikk Nettsted utelukkende for å fremme Sengevæting Butikk og dets produkter. Sengevæting Butikk Nettstedet er kontrollert av Sengevæting Butikk fra sine kontorer i staten California, USA. Sengevæting Butikk er ikke representativ for at materiale på Sengevæting Butikk Nettsted er egnet eller tilgjengelig for bruk på andre steder utenfor USA. Verken Sengevæting Butikk-nettsiden eller annen underliggende informasjon eller teknologi kan lastes ned eller eksporteres eller eksporteres på annen måte: (i) til (eller til en statsborger eller bosatt i) Cuba, Iran, Libya, Nord-Korea, Sudan, Syria eller noe annet land som USA har embargoed gods til; eller (ii) til alle på US Treasury Departments liste over spesielt utpekte nasjoner eller US Commerce Department’s Table of Denial Orders. Ved å bruke et hvilket som helst element på Sengevæting Butikk nettside, godtar du det foregående og du bekrefter at du ikke er lokalisert i, kontrolleres av, eller en nasjonal eller bosatt i, noe som helst land eller på en slik liste. I tillegg er du ansvarlig for å overholde alle lokale lover i din jurisdiksjon som kan påvirke din rett til å bruke Sengevæting Butikk nettside.

 

7. Diverse

Disse bruksvilkårene for bruk er underlagt lovene i delstaten California, uten henvisning til prinsippene om lovvalgsloven. Disse bruksvilkårene for bruk, sammen med Sengevæting Butikks personvernerklæring, angir hele forståelsen og avtalen mellom deg og Sengevæting Butikk med hensyn til emnet og erstatte annen kommunikasjon med hensyn til Sengevæting Butikk Nettsted. Sengevæting Butikk kan til enhver tid utlevere sine rettigheter og plikter i henhold til disse vilkårene for bruk av nettstedet til enhver part uten varsel til deg. Sengevæting Butikk kan oppdatere disse bruksvilkårene for bruk av nettstedet regelmessig ved å legge inn de endrede bruksvilkårene for bruk på Sengevæting Butikk-nettsiden. Du kan se den nyeste versjonen av Nettstedets Vilkår for bruk når som helst ved å klikke på lenken som er merket “Vilkår for bruk”. Hvis du fortsetter å bruke Sengevæting Butikk Nettstedet etter at noen endrede bruksbetingelser for bruk av nettstedet er lagt inn, Fortsatt bruk, du betyr at du aksepterer vilkårene for bruk av nettstedet, som endret. Ingen bestemmelse herom skal anses for frafall av Sengevæting Butikk, med mindre dette fraskrivelsen skal være skriftlig og underskrevet av en behørig autorisert representant for Sengevæting Butikk. Brukervilkårene for websiden holdes for å være ugyldige eller ikke kan håndheves. En slik bestemmelse skal treffes, og de resterende bestemmelsene i disse bruksvilkårene for bruk skal fortsette i full kraft og virkning. Du og Sengevæting Butikk bekrefter at det er ditt ønske om at denne avtalen har Kun skrevet på engelsk.

 

8. Opphavsrett

Copyright © 2019 Sengevæting Butikk. Alle rettigheter reservert.

 

9. Siste revisjonsdato

1. januar 2019

 

TOP
Translate »